Author: Dija Online

Urdhri i parë i Islamit ishte: “Lexo”! Lexo! Lexo të vërtetën njerëzore, librin e gjithësisë, Kuranin, interpretuesin e tyre! Hulumto për jetën e të Dërguarit të Allahut ﷺ! Bëj sinteza gjithnjë të reja dhe rilexoji përfundimet e arritura! Bëj kërkime rreth të gjitha shfaqjeve që argumentojnë Njësinë e Zotit; fillo…

Read More

Prishtina Talks ju fton të merrni pjesë në ligjërimin e pestë të ciklit “Për një sociologji të profecisë” nga profesori Rudian Zekthi. Tema e radhës: KATEGORITË (Mbi mustedaifinët) Organizimi është të martën (14 Shkurt 2023), prej orës 19:00. Për këtë cikël, profesori vjen në Prishtina Talks, një herë në dy…

Read More