Njerëzit në këtë jetë do të sprovohen me njëri-tjetrin, besimtarët me jobesimtarët, e madje edhe besimtarët mes tyre. Ky është…