A është hallall ushqimi i cili përgatitet në të njëjtën enë në të cilën përgatitet edhe mishi i derrit?

0

Pyetja:

Es-selam alejkum!
A është e lejuar të hahet ushqimi i cili përgatitet në të njëjtën enë në të cilën përgatitet edhe mishi i derrit?

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Nëse ena e përdorur për të përgatitur mishin e derrit, pastrohet dhe është e pastër, atëherë lejohet të përdoren dhe lejohet të hamë nga ato ushqime, por nëse nuk pastrohen dhe bëhet përzierja e gjellëve ose diçka e ngjashme me këtë, atëherë nuk është e lejuar.

Trajtimi i kësaj meseleje te dijetarët bëhet kur ata flasin rreth ushqimeve të ithtarëve të librit (krishterët dhe çifutët) dhe gjatë komentimit të ajetit: “Sot u lejuan për ju ushqimet e mira, edhe ushqimet (të therrurat) e ithtarëve të librit janë të lejuara (hallall) për ju, edhe ushqimet (të therrurat) tuaja janë të lejuara për ta (u janë lejuar).” (Maide, 5). Allahu e di më së miri!

Alaudin Abazi 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com