KQZ gjobitet pasi shkel ligjin. Fiton Entermedia

0

Pas ankesës së bërë nga Entermedia në lidhje me keqpërdorimet në tenderin “Informimi Publik Zgjedhjet e Parakohshme 2014”, me datën 04.06.2014 Entermedia ka pranuar vendimin 132-14 (gjej të bashkëlidhur) nga OSHP për rastin në fjalë.

Në këtë vendim të marrë nga OSHP-ja, konstatohen shkeljet ligjore të bëra nga KQZ në lidhje me tenderin “Informimi Publik Zgjedhjet e Parakohshme 2014”.Me këtë rast OSHP ka marr ankesën e Entermedia-s si të bazuar dhe ka konstatuar shkeljet e mëposhtme ligjore:

1. KQZ ka shkelur Nenin 35 Paragrafin 3 të Ligjit të Prokurimit të Kosovës

2. KQZ ka shkelur Nenin 50 Paragrafin 4 të Ligjit të Prokurimit të Kosovës

3. KQZ ka shkelur Nenin 69 Paragrafin 7 të Ligjit të Prokurimit të Kosovës

Me këtë rast OSHP ka kërkuar që të anulohet kontrata e lidhur me Operatorin MDA, pasi që ajo është lidhur në kundërshtim me nenin 26 të ligjit të prokurimit të Kosovës. Poashtu, për shkak të shkeljeve të bëra nga ana e KQZ-së, ajo është gjobitur për shpenzimet administrative të krijuara Entermedia-s në vlerë prej 350 euro.

Në bazë të këtij vendimi të aprovuar nga ana e OSHP-së, Entermedia do të vazhdoj me ndjekjen e procedurave ligjore, pasi mendohet se i tërë ky proces është bërë me paramendim. Andaj do të hapet padi penale dhe civile. 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com