2. Zekati në mallrat e tregtisë

0

– Nisabi i mallrave tregtarë ndërlidhet me nisabin e arit, respektivisht me nisabin e parave.
– Nisabi i zekatit të parave, për vitin 2014, arrin shumën 2650€.

– Për ata që merren me prodhim apo shitje të mallrave, u themi se nëse shuma e mallit që e posedojnë ata nëpër depo ose në dyqanet e shitjes, arrin nisabin, atëherë ata obligohen që për ato mallra të japin zekat. Në anën tjetër nëse nuk arrihet nisabi, atëherë nuk obligohen me zekat.

P.sh. Nëse një person në depon e tij ka material ndërtimor të ndryshëm (tjegulla, armaturë, dërrasa, etj.), atëherë ai ato mallra i llogaritë dhe cakton se sa është vlera e tyre në para. Nëse ajo vlerë arrin 2,650€ , e më shumë, atëherë ai obligohet që për atë shumë ta nxjerrë zekatin 2.5%.

 

– Vlera e mallit në total llogaritet me çmimin e shitjes me shumicë.
– Ata që kanë të ardhura periodike nga rroga, qiraja, shërbime, etj., nëse në datën e zekatit u mbetet nga kjo shumë pasuri që arrin zekatin, atëherë obligohen me dhënien e zekatit.
– Ata që merren me shitje të shërbimeve, pasi të hiqen shpenzimet vjetore (borxhet , rrogat e punëtorëve etj.). nëse shuma që është grumbulluar arrin nisabin, atëherë duhet dhënë zekatin

 

Nisabi është term sheriatik (نصاب), që nënkupton kuotën (sasinë) minimale të pasurisë mbi të cilën obligohet pagesa e zekatit. Me fjalë të tjera, nisabi është kufiri mbi të cilin dhënia e zekatit bëhet obligim.

Për te ju ndihmuar ne llogaritjen e zekatit na shkruani ne iksbkosova@yahoo.com

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com