Konferencë Globale për Historinë e Mjekësisë Islame në Indi

0

Duke kërkuar për të paraqitur kontributin e muslimanëve në shkencat mjekësore në mesjetë (trashëgiminë njëmijë vjeçare) përmes ekspozitave, tabelave, instrumenteve, dokumentarë, postera dhe filma të shkurtër, një Konferencë Ndërkombëtare tri-ditore mbi Historinë e Mjekësisë Islame ( Mjekësisë Bashkëkohore dhe Mjekësisë Alternative), është planifikuar që të mbahet 2-4 janar 2015 në Calicut në Kerala.

Sipas Dr. Fahruddin Muhammedit, sekretar i MESCO, ( Organizata Muslimane Arsimore, Kulturore, Shoqërore,) Konferenca Ndërkombëtare është duke u organizuar bashkërisht me Institutin Ndërkombëtar të Mjekësisë Islame, (IIIM), SHBA dhe Shoqatën Islame Mjekësore të Amerikës së Veriut, (IMANA), në bashkëpunim me Shoqërinë Muslimane të Arsimit, (MASH), Kerala dhe Organizatën Muslimane Arsimore, Kulturore, Shoqërore, (MESCO.)

Dr. Fakhruddin Muhammed tha se gjatë konferencës tri-ditore një ekspozitë do të organizohet për këtë rast për Epokën e Artë të Civilizimit Musliman, ku kontributi i muslimanëve lulëzonte në shekullin VII-të deri në shekullin XVI-të.

Në vitin 1992, Shoqata Islamike Mjekësore e Amerikës së Veriut (IMANA) ka mandatuar krijimin e Institutin Ndërkombëtar të Mjekësisë Islame, (IIIM), në një takim shtesë me Këshillin Ekzekutiv të saj në Orlando, Florida, me qëllim për të ringjallur, ri-regjistrimin e historisë dhe traditat e mjekësisë islame. Për këtë qëllim, ajo shpreson të bëhet një Muze koleksionus i të gjitha njohurive: nga e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja që kanë lidhshmëri me historinë dhe Praktikën e Mjekësisë Islame.

Qëllimi, për të cilin u formua Institutin Ndërkombëtar i Mjekësisë Islame, (IIIM), ishte për të mbledhur, sistemuar, kataloguar hulumtuar dhe shpërndarjen e informacionit në lidhje me Historinë e Mjekësisë Islame.

Mjekësia Islame ishte mjekësia që u zhvilluan dhe është praktikuar gjatë periudhës së Civilizimit Islam. Instituti Ndërkombëtar i Mjekësisë Islame (IIIM) është, gjithashtu, për të hulumtuar dhe për të publikuar kontributet e mëdha që Mjekësia Islame bëri për zhvillimin e Mjekësisë Moderne.

Vizioni i Institutit Ndërkombëtar i Mjekësisë Islame është që të edukojë të gjithë mjekët dhe në veçanti mjekët muslimanë, në historinë e pasur dhe traditën e Mjekësisë Islame. Duke mësuar nga historia, Instituti Ndërkombëtar i Mjekësisë Islame dëshiron për të vendosur standarde në praktikën e mjekësisë që do të eliminojë ilaçet si mall në dispozicion vetëm për shitje.

Instituti Ndërkombëtar i Mjekësisë Islame kërkon të rikthejë lavdinë e mëparshme të Mjekësisë si një shkencë humanitare, për promovimin dhe ruajtjen e shëndetit, shërimin e të sëmurëve dhe parandalimin e dhimbjes dhe vuajtjes, pa marrë parasysh ngjyrën, kastën, besimin, apo përkatësinë etnike të një individi apo statusin në shoqëri.

Që nga fillimi i tij në vitin 1992, Instituti Ndërkombëtar i Mjekësisë Islame ka mbajtur dy Konferenca Kombëtare dhe pesë Konferenca Ndërkombëtare mbi Historinë e Mjekësisë Islame, përveç botimit të artikujve të shumtë dhe nxitjen e shkrimit të studimeve rreth temave që lidhen me Mjekësinë Islame në revistat kombëtare dhe ndërkombëtare. Instituti ka ndërmarrë përkthimin e veprave përkatëse për të rritur njohuritë e subjektit, inkurajon kërkime në këtë temë, duke siguruar grante dhe bursa dhe mbledhjen e materialeve në koleksione të veçanta në Biblioteka, mbi temën e Historisë së Mjekësisë Islame.

Instituti Ndërkombëtar i Mjekësisë Islame ka krijuar një Ekspozitë Shetitëse mbi Historinë e Mjekësisë Islame, e cila është paraqitur në qytete të ndryshme, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, për përhapjen e informacionit dhe rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me këtë temë.

Instituti ka botuar monografi dhe broshura të rastit për shpërndarje dhe ka krijuar një faqe interneti dinamike për referenca, për kërkimin dhe shkëmbimin interaktiv të informacionit mbi këtë temë.

Instituti tani është duke zhvilluar një program për shkollat mjekësore për kurset mbi Historinë e Mjekësisë Islame dhe ka një propozim për projektimin dhe ndërtimin e një Muzeu dhe Bibliotekën e Historisë së Mjekësisë Islame.

Dr. Fakhruddin Muhammed, sekretari i Organizatës Muslimane Arsimore, Kulturore, Shoqërore, Hajdarabad, (MESCO) ka ftuar të gjithë profesionistët mjekësor dhe studentët e mjekësisë të Allopathic dhe Ayushit. Data e fundit për regjistrimin e kësaj konference është 30 nëntori 2014. 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com