Browsing: Edukim

Urdhri i parë i Islamit ishte: “Lexo”! Lexo! Lexo të vërtetën njerëzore, librin e gjithësisë,…

Allahu i Madhëruar, dërgon në dynja lloj-lloj sprovash, telashesh, problemesh, tërmetesh shkatërruese, vërshime trishtuese, dhimbje…

Nuk ka njeri në këtë botë që të mos e provojë ndjenjën e dhimbjes, klithmën…

Forma më klasike e përligjjes së të keqes është kur justifikohet se kështu na e…