Këto vende do të mbesin pa rrymë nesër e pasnesër

0

Gjatë ditëve në vijim do të ketë reduktime të rrymës elektrike në disa qytete të Kosovës.

Prishtinë
1. Me datën 13.04.2016 , në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do te shkyçet:
• Dalja 10 kV Komorani (16023007) prej orës 09:00 deri ne ora 12:00.
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Komorani me lagjet(Koperativa, lagja e re, Qendra, Shkolla, Cakit, Vilaket, Berishet, Mulaket, Ibriqet ,Zogat, Bashota, Zabeli i latë, Mulliri, Ujesjellsi rajonal, Ibriqet e reja, bajram Thaqi Vukovc,”bes-Company”),Fshati Llapushnik Qerkin Gashi,”Sharri “Afrim A.Hyseni”. Arsyeja e shkyçjes:Realizimi i punimeve sipas projektit te ZPRRD 2015.

2. Me dt. 14.04.2016, ne NS 35/10 kV Drenas do te shkyçet:
• Dalja 10 kV Drenasi 1 (16021001) prej orës 11:00 – 11:30
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Qendra
• Dalja 10 kV Drenasi 2 (16021002) prej orës 11:30 – 12:00
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Qyteti, Lagjja e Feroniklit,qikatov e vjeter (TS,Morint)
• Dalja 10 kV Drenasi 3 (16021003) prej orës 12:00 – 12:30
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Qendra Zejtare, qyteti
• Dalja 10 kV Shtrobullova (16021004) prej orës 12:30 – 13:00
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Shtrubullovë, , Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc, Obri

Me dt. 15.04.2016, ne NS 35/10 kV Drenas do te shkyçet:
• Dalja 10 kV Orllati (16021005) prej orës 11:00 – 11:30
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Zabel, Shtrubullovë, Vukovc, Potok, Llapushnik, Arllat, Negroc, Vuçak, Gjergjicë, Tërpezë, Berishë, Novosellë, Divlak, Kleqkë
• Dalja 10 kV Vasileva (16021006) prej orës 11:30 – 12:00
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten Poklek, Vasilevë
• Dalja 10 kV Komarani-Pokleku i ri (16021007) prej orës 12:00 – 12:30
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Poklek i Ri,Korroticë e ult , Zabel I ultë, Komoran,Zabeli I naltë
• Dalja 10 kV Gllobari (16021008) prej orës 12:30 – 13:00
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Gllobar, Vërboc, Tërstenik, Çikatovë e vjetër, Gllanasellë, Dobroshec,

Me dt. 18.04.2016, ne NS 35/10 kV Drenas do te shkyçet:

• Dalja 10 kV Qendra shkollore (16021009) prej orës 11:00 – 11:30
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Shkolla e mesme, Koretice e eperme, Sankovce
• Dalja 10 kV Trasingu (16021010) prej orës 11:30 – 12:00
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Gurthyes 1, 2 ,3. TS.megtali.com.1 trafo passive

 

• Dalja 35 kV Gurthyesi (16022000) prej orës 12:00 – 12:30
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Gurthyesi. Arsyeja e shkyçjes: Shqyrtim i mbrojtjeve rele

Peje
1. Me datën, 13.04.2016 në NS 110/10(20) kV Istog do te shkyqet :
• Dalja 10 kV Vrella (54000002) prej ores 15:00 deri ne ora 18:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkembi,Vllezerit Mustafaj, Manastiri,H.E. Istog,istog shema,ukaj,cerce,lubozhd,pompat, teute1,teuta2,gjamija,guri,kulla,stup,perkiqt,studentpompa,magjart,ramqaj,gjamija,sadikajt,N.N.makoni cerce,regjajt,dritoni com,lagja e gasturanve,lagja kaliqanve ,separacioni aliu,blakajt. Arsyja e shkyqjes: Ngritja e shtylles sipas projektit Lot11.

2. Me datën 13.04.2016 në NS 110/35/10kV Peja 1 do te shkyçet :
• Dalja 10 kV Vitomirica (50000010) prej orës 09:00 deri në ora 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Katuni I ri 2,Instituti Bujqesor,Lagjeja Qemanska ,Vitomiricë,Riki Petroll,Baliqt,Farma,Domi,Gjeshoviqt,Ozdrimi,Dubbova e Madhe,Fierza 5,Dubova e Vogel. Arsyeja e shkyçjes :Punime në projektin Lot 11

Gjakovë
1. Me dt.13.04.2016 në NS 35/10kV Gjakova 1 do të shkyqet:
• Dalja 10kV Beci(80080010) nga ora 09:00 – 12:00 dhe prej ores 15:00 – 16:00.
Gjatë kesaj kohe pa furnizim me energji lektrike do te mbeten:KFOR-Aeroporti,Osek Pasha, Trakaniqi, Qerimi, Lug-Bunari, Sopoti, Beci. Arsyeja e shkyçjes: Punime për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2015“, LOT 8 Gjakova për arsye se nevojitet te ngritën shtyllat e T.L

2. Me dt.14.04.2016 në NS 35/10 kV Gjakova 3 do të ketë shkyçet:
• Dalja 10 kV Nertili (81084033) prej orës 09:00 -14:00
Gjate kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do te mbeten:Qendra Tregtare Nertili,Hotel Amsterdami,Rr. e UQK (Një pjesë). Arsyeja e shkyçjes: Kalimi i Matjes ne anën 10 KV TS Nertili.

Prizreni
1. Me dt 13.04.2016 në NS 110/10 Prizreni 3 do te shkyçen:
• Dalja 10 kV Dardania(31000017) prej orës 11:30 deri ne ora 13:00.
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbetet lagjja Dardania.
• Dalja 10 kV Ushtria e Kosovës(31000018) prej orës 13:00 deri ne ora 14:00
Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: FSK-ja, N.P.T “LIRI”Ismet Kalanderi”, “A-K Company”. Arsyeja e shkyçjes:Punime ne L.P.

Ferizaji
1. Më datë 13.04.2016 në NS 35/10 kV Ferizaj II do të shkyçet :
• Dalja 10 kV Kosovapetrolli (40041003) prej orës 09:00-10:30

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: rr. 28. Nëndori (një pjesë), rr. Ganimete Terbeshi, një pjesë e magjistrales Ferizaj-Prishtine, Prelezi.

Ndërsa
• TS/0.4 kV Xhamia-Prelezaj (40041003076) e cila furnizohet nga (dalja 10 kV Kosovapetrolli) prej orës 09:00-16:00.
Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: F.sh. Prelez. Arsyeja e shkyçjes: Montimi i Ndarësit ne TS ekzistues, Ndërrim i Transformatorit dhe kyçja e rrjetit te ri.

2. Më datë 13.04.2016 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të shkyçet :
• Dalja 10 kV Sllovia (41000003) nga ora 13:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Fsh Dobratin,Gushteric,Livagj,Smallush,Qollapek,Gllavic dhe Marevc

Arsyeja e shkyçjes: Ngritja e një shtylle e cila është nen LP ekzistues 10kV


Source: Informacione 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com