Borxhi i jashtëm i Kosovës, 1.65 miliard euro

0

Borxhi i jashtëm bruto i Kosovës, i cili përfshin borxhin publik dhe borxhin privat, ka arritur në 1.65 miliard euro.
“Kjo vlerë krahasuar me tremujorin paraprak shënoi një rritje të lehtë prej 3.3 për qind. Borxhi publik ka një pjesëmarrje të ulët në gjithsej borxhin e jashtëm, rreth 23 për qind, gjendja e të cilit në fund të qershorit ishte 381.8 milionë euro. Pjesa më e madhe e borxhit publik përbëhet nga borxhi i jashtëm i Qeverisë, i cili në fund të qershorit 2014 ishte 318.9 milionë euro”, thuhet në raportin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK).

Sipas raportit Borxhi i sektorit privat në fund të muajit qershor 2014 shënoi vlerën prej 1.26 miliardë euro. Pjesa më e madhe e borxhit privat është në formë të kredive ndërmjet kompanive, që janë në relacion të investimeve direkte 697.8 milionë euro, pasuar nga sektorët e tjerë të ekonomisë me 337.3 milionë euro dhe huamarrjet e bankave komerciale me 229.3 milionë euro. “Në kuadër të sektorëve tjerë bëjnë pjesë institucionet financiare jobankare, korporatat jofinanciare, organizatat joqeveritare dhe ekonomitë familjare. Në këtë kategori, dominojnë kreditë tregtare të korporatave jofinanciare që importojnë mallrave (155.6 milionë euro)”, thuhet në raportin e BQK-së. 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com