Amar dhe Tuana ndër emrat më të shpeshtë të foshnjave në Kosovë

0

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2013”.
Të dhënat në këtë publikim janë paraqitur sipas bazës së grumbullimit të të dhënave administrative për vitin 2013 nga zyrat e gjendjeve civile, ku janë grumbulluar gjithsej 29,459 fleta statistikore për lindje DEM-1. Këto të dhëna tregojnë se janë 29,327 lindje të gjalla 132 lindje të vdekura.
Koeficienti i vitalitetit është 3.8 (raporti ndërmjet lindjeve të gjalla dhe të vdekura). Koeficienti i maskulinitetit është 112.1. Koeficienti i lindjeve të vdekura-vdekjeve fatale në 1000 lindje ishte 4.5 promil. Në institucionet mjekësore kanë ndodhur 99.6 për qind lindje, ndërsa pjesa tjetër ka ndodhur në vende tjera.

Numri më i madh i nënave që kanë lindur fëmijë, është i grup-moshave 25-29 vjeç me 35.1 për qind, grup-moshave 20-24 vjeç me 24.2 për qind, grup-moshave 30-34 vjeç me 23.9 për qind, dhe grup-moshat e tjera përbëjnë 16.8 për qind të numrit të përgjithshëm të lindjeve.

Mosha mesatare e femrave që kanë lindur fëmijë në vitin 2013, është 28.1 vjeç.

Fëmijën e parë e kanë lindur 45.7 për qind e nënave, 28.9 për qind e nënave kanë lindur fëmijën e dytë dhe 16.4 për qind nënave e kanë lindur fëmijën e tretë, e kështu me radhë.

Sipas peshës së fëmijës së lindur në institucione shëndetësore, numri më i madh i foshnjave është me peshë 3000-3499 gram ose 30.4 për qind, 3500-3999 gram ose 23.6 për qind, 2500-2999 gram ose 11.8 për qind …

Foshnjat e lindura gjallë me peshë më të vogël se 1000 gram përbëjnë vetëm 0.2 për qind.

Për fëmijët e lindur jashtë institucionit mjekësor, sipas metodologjisë së hulumtimit nuk kërkohen të dhënat për peshën e tyre.

Sipas përgatitjes shkollore, dominojnë nënat me shkollë të mesme me 44.5 për qind, me shkollë fillore të kryer me 34.8 për qind, me shkollë të lartë dhe fakulteti marrin pjesë me 12.6 për qind, etj.

Emri me frekuencë më të madhe (më i shpeshtë) për vitin 2013 për vajza ishte Alea, 154; Tuana 118 etj., ndërsa për djem ishte emri Diar, 122; Amar 117 etj. Vërehet dukshëm fenomeni i vendosjes së emrave me motive fetare.

Binjak u lindën 894 foshnje, ndërsa trinjak u lindën 54 foshnje. 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com