A është e lejueshme për një grua ta vozis makinën – Ja përgjigja fascinuese e Imam Albanit

0

A është e lejueshme për një grua ta vozis makinën

Pyetësi:
A është e lejueshme për një grua ta vozis makinën?

Imam Albani:
A është e lejueshme për të që të ngasi një gomar?

Pyetësi:
Po, por a është e lejueshme për grua që të vozis makinën ndërsa ajo është e vetmuar?

Imam Albani:
A është e lejueshme për të që të ngasi një gomar nëse ajo është e vetmuar?

Pyetësi:
Po, por nëse makinës i shpërthehet goma dhe vijnë të rinjtë …

Imam Albani:
Dhe nëse ajo bie nga gomari?

Të gjitha këto rreziqe që përmenden në lidhje me makinën janë shumë më të mëdha sesa me gomarin. Këto perspektivat janë lokale dhe nuk ka bazë në Sheriat. Kur një grua ngas një gomar, apo cilin do kafshë tjetër, dhe sidomos në të kaluarën … A nuk e dinë ata se gratë në të kaluarën nuk vishnin Sirwal? A nuk i duket diçka nga kërciri i saj kur ajo nget gomarin? Kjo nuk mund të krahasohet me një grua të ulur në makinë të cilës i dukët vetëm koka e saj. Kjo është e çuditshme të i lejohet gruas të ngas mbi gomar por ti mos i lejohet të vozis makinën.

Burimi:-Silsilat ul-Huda-ven nur (653) 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com