Beqaj: Duhet të ndryshohet ligji për AKP’në dhe ai për Trustin Pensional

0

Fondi për Punësim dhe Zhvillim që do të arrijë deri në 1.5 miliard euro, do të ketë në fokus avancimin e prodhuesve, eksportuesve si dhe ndërmarrjet e vogla dhe ato të mesme. Megjithëkëtë, për të themeluar këtë Fond, duhet të ndryshohen disa ligje, këtu edhe ai i AKP-së dhe ai për Trustin e Kursimeve Pensionale, ndryshime të cilat mund të rikthejnë edhe mjetet të cilat janë jashtë vendit, që arrijnë një vlerë prej 2 miliardë euro.. Ndërsa, lehtësimi për investimet të reja dhe largimi i taksave doganore për lëndët e para, janë vetëm disa nga parakushtet për të themeluar këtë fond.
Kështu ka thënë ministri i Financave, Besim Beqaj, i cili shtoi se mundësia e financimit cilësorë afatgjatë, siç është ky fond, është i nevojshëm për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, pasi sipas tij, NVM-të nuk kanë ndonjë histori të veqantë për të qenë të trajtuara mirë nga sektori banakar.

“Fondi është i destinuar që ato mjete që mund të jenë diku 1.5 miliardë eurosh për përkrahjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, gjithmonë duke pasur nevojën dhe duke pasur parasysh mundësinë e financimit cilësor për biznesin tonë… Do të jetë fokus për avancimin e veprimtarive prodhuese dhe eksportuese të Republikës së Kosovës, nuk do të fokusohet vetëm në ndërmarrjet e vogla, nuk do fokusohet vetëm tek ndërmarrësit e rinj, por edhe tek ndërmarrjet e mesme, të cilat kanë nevojë për zgjerim të kapaciteteve të tyre, por edhe tek korporatat të cilat kanë gjasa të hyjnë në tregun e vet jo vetëm të Kosovës, por edhe rajonal e më gjerë”, ka thënë ai.
Ai tha se një pjesë e mjeteve të privatizimit të cilat janë jashtë vendit si dhe të Trustit të Kursimeve Pensional, mund të kthehen në vend dhe të themelohet Fondi, nëse ligjet e tyre arrijnë të ndryshohen.

“Sipas gjitha gjasave duhet të ndryshohet ligji për AKP-në dhe ligji për Trustin, por edhe ligje të tjera të cilat do të mundësojnë krijimin e fondeve. Tani zyra ligjore e zyrës së Ministrisë së Financave dhe mekanizma tjer � institucional janë duke analizuar këto mekanizma se sa duhet të ndërhyhet në ligje, duhet të kuptohemi se nuk duhet ndërhyrje shumë e fuqishme në ligje sepse ligjet janë të harmonizuara mirë me rregullat e BE por duhet vetëm modifikime të lehta të cilat në asnjë rrethanë nuk e rrezikojnë asnjë prej këtyre fondeve… ..Është plasuar se tani po merren paratë nga Trusti dhe po jepen diku tjetër, jo janë norma të fondeve të investimeve, të kuptojmë se Trusti është fond investiv dhe fondet investimeve janë të parapara për të investuar, por jo për të investuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në projekte, por përmes ndërmjetësuesve dhe ne në vend që këta ndërmjetësues të jenë jashtë vendit, dëshirojmë që ta kemi fondin zhvillimorë si ndërmjetësues”, tha Beqaj.
Tha se rreth 2 miliardë euro janë jashtë vendit dhe se deri më tani ka qenë e vështirë të kthehen këto mjete, por që sipas tij, tani ka mund ësi të kthehen.
“Normalisht duke parë mundësinë se mjetet të cilat janë jashtë vendit të rikthehen me konform bazës ligjore, të rikthehen në Kosovë dhe të hyjnë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Ne si shtet diku rreth dy miliardë i kemi jashtë shtetit. Deri më tani ka qenë e vështirë të kthehen këto mjete për shkak se nismat që janë marrë kanë qenë në një formë të bllokuara nga institucionet ndërkombëtare që i kemi pasur këtu. Tani mundësia ekziston, Kosova ka mundësi të bëjë ndryshimin e legjislacionit dhe ti kthejë këto mjete në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit”, ka thënë Beqaj

Ai tha se fondi zhvillimor nuk e ka natyrën e njëjtë sikur të bankave komerciale, por ky fond ka për qëllim grumbullimin e mjeteve, futjen në sistem të prodhimit dhe rritj en e funksionimit të atyre mjeteve përmes aktiviteteve ekonomike në vend.

Megjithëkëtë, ministri Beqaj nuk tregoi një shifër të sakët të “kamatës” (interesin) që do të përfitojnë me dhënien e këtyre fondeve, por tha se janë më të buta sesa ato të fondeve zhvillimore të cilat sillen nga jashtë.

Ndër të tjera tha se kriteret që bizneset duhet t`i kenë, janë krijimi i vendeve të punës, performanca e ndërmarrjeve, pagesa me rregull e punëtorëve dhe potenciali për prodhim dhe rritje të eksportit. 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com