Browsing: Tërmeti

Allahu i Madhëruar, dërgon në dynja lloj-lloj sprovash, telashesh, problemesh, tërmetesh shkatërruese, vërshime trishtuese, dhimbje…