Rregulla rreth larjes së të vdekurit

0

1. Larja e të vdekurit musliman, qefinosja dhe varrosja është farz kifaje (obligim që nëse e vepron një pjesë, bie përgjegjësia nga pjesa tjetër e muslimanëve.), prandaj ai që i merr përsipër këto gjëra, duhet t`i bëjë me nijet të pastër në mënyrë që të marrë shpërblim nga Allahu i Madhëruar.

2. Ndërsa për kafirin (jo muslimanin) nuk lejohet larja, qefinosja dhe as varrosja me muslimanët. Personi i cili ka marrë përsipër larjen e xhenazes e ka detyrë t`i zbatojë rregullat e larjes, qefinosjes, etj.

3. Ai person të cilit i është besuar larja, e ka detyrë t`i mbajë të fshehta ato të meta që mund t`i shikojë tek kufoma.

4. Ai që lan të vdekurin nuk duhet të lejojë askënd të prezantojë gjatë larjes bashkë me të, me përjashtim të ndonjërit që mund ta ndihmojë për të rrotulluar të vdekurin apo për t`i hedhur ujë.(ose për të mësuar ata që do të lajnë të vdekur)

5. I autorizuari për larjen duhet të tregohet i butë dhe i respektueshëm dhe jo i ashpër e as i vrazhdë me trupin e të vdekurit kur t`i zhveshë rrobat e kur ta lajë atë.

6. Nuk lejohet të lajë burri gruan dhe anasjelltas, bën përjashtim në rastet kur janë bashkëshortë, apo kur janë fëmijë nën moshën shtatë vjeçare (qoftë djalë apo vajzë).

7. Është e pëlqyeshme për atë që ka larë të vdekurin, të lahet edhe vetë sikur lahet nga xhunubllëku (papastërtia e madhe) e nëse nuk lahet nuk merr gjynah. 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com